بهتا موزیک » متن و ترجمه آهنگ let me down slowly از Alec Benjamin

متن و ترجمه آهنگ let me down slowly از Alec Benjamin

متن و ترجمه آهنگ let me down slowly از Alec Benjamin

متن و ترجمه آهنگ let me down slowly از Alec Benjamin

 

 

This night is cold in the kingdom

امشب قلمرو پادشاهی من در سردی فرو رفته

I can feel you fade away
می تونم احساس کنم که در حال محو شدن هستی
From the kitchen to the bathroom sink and
از آشپزخانه تا سینک حمام
Your steps keep me awake

قدم های تو مرا بیدار نگه میدارد

Don’t cut me down, throw me out, leave me here to waste

من را از خودت محروم نکن، من را از خودت دور نکن، در این جا رهایم کن تا تلف شوم
I once was a man with dignity and grace

من زمانی انسان شریف و خوبی بودم
Now I’m slipping through the cracks of your cold embrace
اکنون در آغوش سرد تو پناه میگیرم
So please, please

پس لطفاً، لطفاً…

Could you find a way to let me down slowly?
می توانی راهی پیدا کنی که به آرامی آرامشم را از بین ببری؟
A little sympathy, I hope you can show me
امیدوارم مقدار کمی همدردی از خودت به من نشان بدهی
If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه قرار باشه بری من خیلی تنها خواهم شد
If you’re leaving baby let me down slowly
اگه قرار باشه ترکم کنی عزیزم کم کم آرامشم از بین میرود

Let me down, down
ناامید شدم ،ناامیدم از حمایتتIf you wanna go then I’ll be so lonely
اگه قرار باشه بری من خیلی تنها خواهم شد
If you’re leaving baby let me down slowly
اگه قرار باشه ترکم کنی عزیزم کم کم آرامشم از بین میرود

Cold skin, drag my feet on the tile
تنم(پوست) سرد میشد، پاهام روی کاشی کشیده میشد
As I’m walking down the corridor
وقتی که در راهرو قدم میزدم
And I know we haven’t talked in a while
و میدانم مدت مدیدی است که با هم صحبتی نکردیم
So I’m looking for an open door
و من منتظرم تا دری باز شود(اوضاع بهتر شود)

Don’t cut me down, throw me out, leave me here to waste
من را از خودت محروم نکن، من را از خودت دور نکن، در این جا رهایم کن تا تلف شوم

I once was a man with dignity and grace

من زمانی انسان شریف و خوبی بودم
Now I’m slipping through the cracks of your cold embrace
اکنون در آغوش سرد تو پناه میگیرم
So please, please

پس لطفاً، لطفاً…

Could you find a way to let me down slowly?
می توانی راهی پیدا کنی که به آرامی آرامشم را از بین ببری؟
A little sympathy, I hope you can show me
امیدوارم مقدار کمی همدردی از خودت به من نشان بدهی
If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه قرار باشه بری من خیلی تنها خواهم شد
If you’re leaving baby let me down slowly
اگه قرار باشه ترکم کنی عزیزم کم کم آرامشم از بین میرود

Let me down, down
ناامید شدم ،ناامیدم از حمایتت

If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه قرار باشه بری من خیلی تنها خواهم شد
If you’re leaving baby let me down slowly
اگه قرار باشه ترکم کنی عزیزم کم کم آرامشم از بین میرود

And I can’t stop myself from falling down

و من نمی توانم خودم را از این سقوط رها کنم (تکرار ۴ بار)

Could you find a way to let me down slowly?
می توانی راهی پیدا کنی که به آرامی آرامشم را از بین ببری؟
A little sympathy, I hope you can show me
امیدوارم مقدار کمی همدردی از خودت به من نشان بدهی
If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه قرار باشه بری من خیلی تنها خواهم شد
If you’re leaving baby let me down slowly
اگه قرار باشه ترکم کنی عزیزم کم کم آرامشم از بین میرود

Let me down, down

ناامید شدم ،ناامیدم از حمایتت

If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه قرار باشه بری من خیلی تنها خواهم شد
If you’re leaving baby let me down slowly
اگه قرار باشه ترکم کنی عزیزم کم کم آرامشم از بین میرود
If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه قرار باشه بری من خیلی تنها خواهم شد
If you’re leaving baby let me down slowly
اگه قرار باشه ترکم کنی عزیزم کم کم آرامشم از بین میرود

تا اینجا امدی نمیخوای یه امتیاز بدی ؟

امتیاز متوسط 2.5 / 5. تعداد رای: 2

بدون رای تا کنون.اولین کسی باشید که این پست را رتبه بندی می کند

دیدگاه خود را بگذارید