متن مداحی ضربان قلب من یا حسن یا حسین

دیگه واسه چی بمونم حالا که تو بی سپاهی

دیگه واسه چی بمونم حالا که تو بی سپاهی

تو رگام میجوشه خونم ، حالا که تو قتلِگاهی

من عازمِ میدونم ؛ نمیتونم که بمونم

خودمو تو گودال ، به عمو جونم می رسونم

من عازمِ میدونم ؛ نمیتونم که بمونم

خودمو تو گودال ، به عمو جونم می رسونم

ضربان قلبه من یا حسن یا حسین ؛ آسمونا هم میگن یا حَسن یا حُسین

ضربان قلبه من یا حسن یا حسین ؛ آسمونا هم میگن یا حَسن یا حُسین

عمو حسین ببین بریدهِ نفسم ؛ عمو حسین زنده بمون تا برسم

ضربان قلبه من یا حسن یا حسین ؛ آسمونا هم میگن یا حَسن یا حُسین

یه تنه زدی به میدون ؛ پسرتو جا گذاشتی

تو ی خیمه ها عمو جون سپرتو جا گذاشتی

تو همه دنیامی همه آرزوهامی ؛ تو دوای دردامی نفسامی ، تو بابامی

یتیمِ برادرت اومده یا حسین ، فداییِ آخرت اومدهِ یا حُسین

عمو حسین رها شدم از قفسم ، عمو حسین زنده بمون تا برسم

ضربان قلبه من یا حسن یا حسین ؛ آسمونا هم میگن یا حَسن یا حُسین

دیگه واسه چی بمونم حالا که تو بی سپاهی

دیگه واسه چی بمونم حالا که تو بی سپاهی

تو رگام میجوشه خونم ، حالا که تو قتلِگاهی

من عازمِ میدونم ؛ نمیتونم که بمونم

خودمو تو گودال ، به عمو جونم می رسونم

من عازمِ میدونم ؛ نمیتونم که بمونم

خودمو تو گودال ، به عمو جونم می رسونم

ضربان قلبه من یا حسن یا حسین ؛ آسمونا هم میگن یا حَسن یا حُسین

عمو حسین ببین بریدهِ نفسم ؛ عمو حسین زنده بمون تا برسم

چکنم برای زخمات حالا که سپر ندارم ؛ بمیرم برای لبهات کُجا برم آب بیارم

چکنم برای زخمات حالا که سپر ندارم ؛ بمیرم برای لبهات کُجا برم آب بیارم

محاسنت گل گونه پره خاکِ پره خونِ ؛ تنِ تو رو سر نیزه رو به قبله میکشونه

اومده به قتلِگات فاطمه یا حسین ؛ ناله میزنه برات فاطمه یا حُسین

عمو حسین با فاطمه هم نفسم ، عمو حسین زنده بمون تا برسم

ضربان قلبه من یا حسن یا حسین ؛ آسمونا هم میگن یا حَسن یا حُسین