بهتا موزیک » متن نوحه روز عاشورا زنجیر زنی

متن نوحه روز عاشورا زنجیر زنی

متن نوحه روز عاشورا زنجیر زنی

متن نوحه روز عاشورا زنجیر زنی

متن نوحه زنجیرزنی روز عاشورا و شهادت امام حسین (ع) –

الله‌اکبر محشر به پا شد سر حسین مظلوم از تن جدا شد
قرآن شده نقش زمین یا رسول‌الله جسم حسینت را ببین یا رسول‌الله
الله‌اکبر محشر به پا شد
سر حسین مظلوم از تن جدا شد

شمـر آمـده در قتلگـاه آه واویلا زهـرا کنـد او را نگــاه آه واویلا
الله‌اکبر محشر به پا شد
سر حسین مظلوم از تن جدا شد

آوای قـرآن از سـر نیزه‌هـا آمد بر اهل عالم خبـر از کربـلا آمد
الله‌اکبر محشر به پا شد
سر حسین مظلوم از تن جدا شد

سرت سلامت فاطمه دخت پیغمبر افتاده در خون یوسفت با تن بی‌سر
الله‌اکبر محشر به پا شد
سر حسین مظلوم از تن جدا شد

زینب بیـا در قتلگـه کــن عـــزاداری از حنجر خشک حسین گشته خون جاری
الله‌اکبر محشر به پا شد
سر حسین مظلوم از تن جدا شد

سکینه ازخون پدر چهره گلگون کن نفرین زسوز سینه بر شمر ملعون کن
الله‌اکبر محشر به پا شد
سر حسین مظلوم از تن جدا شد

از چشم اهل آسمان خون دل ریزد از سنگ‌هـای کربلا این ندا خیزد
الله‌اکبر محشر به پا شد
سر حسین مظلوم از تن جدا شد

یک ماه خون گرفته 7- غلامرضا سازگار

پیشنهاد به شما : [دانلود مداحی جدید 1402]


متن نوحه زنجیرزنی روز عاشورا و شهادت امام حسین (ع) – اهل حرم قرآن بخوانید

اهل حرم قرآن بخوانید                       از دیده خون‌دل فشانید
فاطمه را خون در دو عین است
وداع آخر حسین است

گشته به پا شور قیامت                       دخت علی سرت سلامت
فاطمه را خون در دو عین است
وداع آخر حسین است

ای بلبل وحی مدینه                       خدا دهد صبرت سکینه
فاطمه را خون در دو عین است
وداع آخر حسین است

به جای زهرای شهیده                       ریزید آب از اشک دیده
فاطمه را خون در دو عین است
وداع آخر حسین است

واویلتـــا الله اکبـــر                        یک تن و یک دریای لشکر
فاطمه را خون در دو عین است
وداع آخر حسین است

جز اهل‌بیت بی‌پناهش                       در کربلا نبود سپاهش
فاطمه را خون در دو عین است
وداع آخر حسین است

ماتم به پا کن یا محمّد                       او را دعا کن یا محمّد
فاطمه را خون در دو عین است
وداع آخر حسین است

یک ماه خون گرفته 7- غلامرضا سازگار


متن نوحه زنجیرزنی روز عاشورا و شهادت امام حسین (ع) – غریب مادر حسین مظلوم

غریب مادر حسین مظلوم چگونه بر تو عزا بگیرم
توفقی کن کـه جای اکبر رکاب اسب تو را بگیرم

دلـم می‌کشد پـر بـه سویت برادر
مرو مرو مرو تا ببوسم گلویت برادر

حسینم، حسینم، حسینم، حسینم

مرو برادر کـه بــار دیگـر به قـامت تو کنم نظاره
بـده اجـازه ز اشـک دیـده نثار راهت کنم ستاره

دعا کن دعا کن که زینب نباشد
ز هجر تو صورت به ناخن خراشد

حسینم، حسینم، حسینم، حسینم

مـرو بـه سرعت کـه همرهت من دویـدم و از نفس فتادم
بـرس بـه دادم ز پـا فتـادم دو دست خـود را به سر نهادم

به دنبــال اسبت دویدم برادر
فتادم شکستم خمیدم برادر

حسینم، حسینم، حسینم، حسینم

اجازه‌ام ده که پیـش رویـت روان بکـام خطــر شــوم من
به حفظ جانت به پیش شمشیر و تیر و نیزه سپر شوم من

دعا می‌کنم از دل پرشراره
الهی به خیمه بیایی دوباره

حسینم، حسینم، حسینم، حسینم

یک ماه خون گرفته 7- غلامرضا سازگار


متن نوحه زنجیرزنی روز عاشورا و شهادت امام حسین (ع) – بگذار تا بگریم چون ابـر در بهاران

ای وقف خاک راهـت اشک امیدواران                گل کرده زخم داغت بر قلب داغداران
اطفـال بی‌پنــاهـت تـا دور قتلگاهت         کـردند مقدمت را بـا اشـک لاله باران
گفتی به صبر کوشم فریاد خود بپوشم         بنگـر فکنـده آهـم آتش به کوهساران
عزم قتال کردی دشمن فزون تو فردی         تــرسم پیــاده گــردی با نیزۀ سواران
تو می‌روی به میدان از بهر دادن جان          مــن بی‌قرار مـاندم در جمع بی‌قراران

بگذار تا بگریم چون ابـر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

هجـــرت بـلای جــانم وصــلت دوای دردم                بگذار تـا چــو خورشید دور سرت بگردم
بی‌تــو چـو شمـع محفـل سـوزم در آتش دل         در دیـده اشک خونین در سینه آه سردم
ای قبلــۀ مــــرادم بـــاشد هنـــوز یـــادم         تو گریه بر سکینـه مـن گریه بـر تو کردم
بـا اشـک بی‌صـــدایم پشـت سـر تـو آیـــم         جـای نفـس ز نـایم خیـزد شراره هر دم
بی‌تو شکیب سخت است داغ حبیب سخت است         با صبـر خـو گــرفتم با خویش در نبردم

بگذار تا بگریم چون ابـر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

دل می‌دود به دنبال چشمم بود به سویت                 هم رفتـه دل ز دستـم هم مــانده آرزویت
بگـذار تـا بســوزم بــا آه سینـه‌ ســوزم         بگـذار تـا بمـویــم از تــارتـــار مـــویـم
بگذار تـا بیفتـم بــر روی خــاک پــایت         بگـذار تـــا بگیـــرم یک بــوسه از گلویت
گفتم رخت ببوسـم دیـــدم ز تشنه‌کامی         تــاول زده است لبهـا گشتـه کبـود رویـت
قسمت نشد که خونم ریزد به خاک راهت         فرصت نشد که با اشک گرد از رخت بشویم

بگذار تا بگریم چون ابـر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

ای از مــدال زخمت بــر سینـه‌ام نشــانه                 از تــارتــار مــویم آتــش کشــد زبانه
بگـذار تـا چـو اکبـــر رزمنـدۀ تـــو باشم         بگـذار تـا چـو عباس گیرم علم به شانه
سرتا قدم خروشم من چـون به صبر کوشم         وقتـی ز سینـۀ سنـگ داغـت زند جوانه
ای کاش با تو می‌شد در خون خود بغلطم         ای کاش بی‌ تو از من می‌سوخت آشیانه
تیـغ فــراق بــاشد بــرنده‌تـر ز شمشیـر         داغ عـزیــز بـاشـد بـــدتـر ز تــازیانه

بگذار تا بگریم چون ابـر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

یک ماه خون گرفته 7- غلامرضا سازگار

پیشنهاد به شما : [دانلود مداحی ریمیکس  ]


متن نوحه زنجیرزنی روز عاشورا و شهادت امام حسین (ع) – قتلگـه گشتـه دارالـزیـاره

قتلگـه گشتـه دارالـزیـاره
زینـب و حنجـر پـاره‌پـاره
مـاه من گشته غرق ستاره

واحسین واحسین واحسین

روز آل محـمّــد شـب آمد
جـان اهل حرم بـر لب آمد
از حرم اسب بی‌صاحب آمد

واحسین واحسین واحسینا

مقتـل و ماه در خون نشسته
جمله اعضایش از هم گسسته
سـایبان سنگ و نیزه شکسته

واحسین واحسین واحسینا

وامصیبــت کــه آن پیکـر پـاک
غـرقه در خـون و افتـاده در خاک
چون گل نسترن گشتـه صدچاک

واحسین واحسین واحسینا

پـرده‌هــای حیـا را دریـدند
از کتــاب خــدا سـر بریدند
خیمه‌هـا را به آتش کشیدند

واحسین واحسین واحسینا

دامـن از اشـک غـم باغ لاله
گم شده یک یتیـم سه‌سـاله
می‌کشـد از جگـــر آه و ناله

واحسین واحسین واحسینا

یک ماه خون گرفته 6 – غلامرضا سازگار


متن نوحه زنجیرزنی روز عاشورا و شهادت امام حسین (ع) – ای کشته صدپاره تن

ای کشته صدپاره تن وای‌حسین وای‌حسین
آیا تویی حسین من؟ وای‌حسین وای‌حسین

حسین من! حسین من! (2)

زخم بدن، پیـرهنت غبـار صحــرا کفـنت
برهنه مـانده بدنت چرا نداری سر به تن؟

حسین من! حسین من! (2)

نیزه شکسته سایه‌ات به سینه‌ات جای سنان
با تو چه کرده ساربان ای مـه صدپـاره بدن؟

حسین من! حسین من! (2)

موی سفید و تن سیـه آمده‌ام به قتلگه
ز حنجـر بریده با خواهر خـود حرف بزن

حسین من! حسین من! (2)

همسفر شهید من! امیـد من! امید من!
سخن بگو سخن بگو، بگو دلم را نشکن

حسین من! حسین من! (2)

مصحف پـاره‌پـاره‌ام! ماه پـر از ستـاره‌ام!
سنگ شده نثار تو به جای یاس و نسترن

حسین من! حسین من! (2)

به قلب داغدیده‌ات جسم به خون تپیده‌ات
ز حنجر بریـده‌ات بگو سخـن بگــو سخـن

حسین من! حسین من! (2)

یک ماه خون گرفته 6 – غلامرضا سازگار


متن نوحه زنجیرزنی روز عاشورا و شهادت امام حسین (ع) – حسین در یاری قرآن فدا شـد

حسین در یاری قرآن فدا شـد                  سرش از تن به ده ضربت جدا شد
واویلا یا محمّد (2)

عـدو حـق ذوی القــربـا ادا کـرد                  سـر فـرزنـد زهـرا را جـدا کرد
واویلا یا محمّد (2)

امیرالمؤمنین! یــا شـاه مــردان                  حسینت کشته شد با کام عطشان
واویلا یا محمّد (2)

قیامت در همه عالم عیان است                   سر فرزنـد زهـرا بر سنان است
واویلا یا محمّد(2)

دو قرآن از علی نقش زمین است                  دو دسـت زادۀ ام‌البنیــن اسـت
واویلا یا محمّد (2)

رخ توحید از خون لاله‌گون است                  تمـام کربـلا دریـای خـون است
واویلا یا محمّد (2)

یتیمـی راسـت بـر دامـن شراره                  کشیدند از دو گوشش گوشواره
واویلا یا محمّد (2)

یک ماه خون گرفته 6 – غلامرضا سازگار


متن نوحه زنجیرزنی روز عاشورا و شهادت امام حسین (ع) – محشر کبری یا روز عاشوراست

محشر کبری یا روز عاشوراست
قتـل فـرزنـد صدیقۀ کبـراست

یا رسول‌الله                          آجرک‌الله

خون ثارالله در قتلگاه جاری است
زهرا در گودال گـرم عزاداری است

یا رسول‌الله                          آجرک‌الله

ذبـح اعظم را آخـر فــدا کردند
با لب عطشان سر را جدا کردند

یا رسول‌الله                           آجرک‌الله

کـربـلا غــرق شیـــون و آه آمد
اسب بی‌صاحب در خیمه گاه آمد

یا رسول‌الله                          آجرک‌الله

یک بـدن زیـر سـم ستـوران است
سر به نوک نی در صوت قرآن است

یا رسول‌الله                           آجرک‌الله

یک ماه خون گرفته 6 – غلامرضا سازگار


متن نوحه زنجیرزنی روز عاشورا و شهادت امام حسین (ع) – سیـد و ســـالار تمــام شهدایی حسین

سیـد و ســـالار تمــام شهدایی حسین!
با لب عطشان به لب آب، فدایی حسین!

تشنه لبی؛ تشنه‌لب کـرب‌وبلایی حسین!
با بـدن بی‌سر خـود شـافع مایی حسین!

خون خدایی حسین! هستی مایی حسین!

سـلام مـا سـلام ما بر تن عریـان تو
سلام مـا سلام ما بـر لب عطشان تو

سـلام ما بـه زخـم پیکــر جوانان تو
با گلوی تشنۀ خود آب بقایی حسین!

خون خدایی حسین! هستی مایی حسین!

سلام ما سلام مـا بـه خـون پیشـانی‌ات
سلام ما بـه لاله‌گـون صـورت نـورانی‌ات

سلام مـا به نـازنیـن کــودک قـربانی‌ات
سلام ما بر تو که خود روح دعایی حسین!

خون خدایی حسین! هستی مایی حسین!

ســلام مـا سـلام مـا بـه گـریـۀ زینبــت
سلام مـا به ظهــر امــروز تــو و امشبت

سلام ما بـه شیهه‌های اسب بی‌صــاحبت
تو از ستم کشتۀ بی‌جرم و خطایی حسین!

خون خدایی حسین! هستی مایی حسین!
کعبۀ من، قبلـه من، نمــاز مـن کیست؟ تو

قلب من و راز مـن و نیــاز من کیست؟ تو
اشک من و سوز من و گذار من کیست؟ تو

ای کـه تو هم قبله و هم قبله‌نمایی حسین!

خون خدایی حسین! هستی مایی حسین!

یک ماه خون گرفته 6 – غلامرضا سازگار

پیشنهاد به شما : [دانلود مداحی عربی ]


متن نوحه زنجیرزنی روز عاشورا و شهادت امام حسین (ع) – امان از جدایی حسینم کجایی

گل من! گل من! گلابم بده                      ز رگهای خونین جوابم بده
امان از جدایی              حسینم کجایی
برادر حسین    برادر حسین

به گودال خون، جستجویت کنم                      ز اشک بصر، شستشویت کنم
به مقتل رسیدم              صدایت شنیدم
برادر حسین    برادر حسین

نیفتاده نامت دمی از لبم                      بدون تو طی شد نماز شبم
رکوع و سجودم              به یاد تو بودم
برادر حسین    برادر حسین

به زخم درونم نمک می‌زنند                      چرا دخترت را کتک می‌زنند
گلت را دعا کن              ز نعشت جدا کن
برادر حسین    برادر حسین

مرا ظالمانه صدا می‌کنند                      به کعب نی ازتو جدا می‌کنند
شده، ای حبیبم              اسیری نصیبم
برادر حسین    برادر حسین

حوادث شکسته پر و بال من                      کنند اشتران گریه بر حال من
به سوزِ دلِ من              زند خنده دشمن
برادر حسین    برادر حسین

ز محمل کنم بر تو دائم نگاه                      دلم مانده در گودی قتلگاه
تمام امیدم              حسین شهیدم
برادر حسین    برادر حسین

فانوسهای اشک 3 – غلامرضا سازگار


متن نوحه زنجیرزنی روز عاشورا و شهادت امام حسین (ع) – عمه‌جان این تن بابای من است

عمه‌جان! این تن بابای من است
پس چرا بی‌کفن است
این همان یوسفِ گل پیرهن است
پس چرا بی‌کفن است

نـالـه در ایـن صحـرا بـزنم                        بـوسه بـر حنجـر بـابـا بـزنم
عـوض حضـرت زهـرا بـزنم              پس فاطمه صدپاره تن است
پس چرا بی‌کفن است (2)
از چه ایـن مصحف، پـامال شده                      بسمـل بـی‌پــر و بی‌بـــال شـده
چــه کسـی وارد گـــودال شده              زخم تیغش به روی این بدن است
پس چرا بی‌کفن است (2)
عمه شد خاک یتیمی به سرم                        دیده پر گشته ز خـونِ جگرم
بـدن غـرقه بـه خـونِ پـدرم              گل پرپر شدۀ این چمن است
پس چرا بی‌کفن است (2)
عمه‌جان! این بدن خون خداست                        این تن سـرور خیل شهداست
بـدنِ بی ســرِ مصبـاح هـداست              این چراغِ دلِ هر انجمن است
پس چرا بی‌کفن است (2)

فانوسهای اشک 3 – غلامرضا سازگار


متن نوحه زنجیرزنی روز عاشورا و شهادت امام حسین (ع) – مهلاً مهلا یابن‌الزهرا

شمع بی پـروانه مرو                            دلبـر جـانـانـه مرو
می‌چکد از چشم ترم                   اشکِ دانه دانه مرو

آهسته رو تا خواهرت، قرآن بگیرد بر سرت

مهلاً مهلا یابن‌الزهرا (2)

ز خــــزان گلشن مگو                            حرف رفتن با من مگو
یوسف من با خواهرت                   سخن از پیـراهن مگو

تنها مرو ای همسفر، جان مرا با خود ببر

مهلاً مهلا یابن‌الزهرا (2)

لاله‌هـای بــاغ عفـاف                            در حـرم گرم اعتکاف
کعبۀ من هستی و من                   دور تو در حال طواف

دست حق یارت حسین، خدا نگهدارت حسین

مهلاً مهلا یابن‌الزهرا (2)

دیـده دریـا می‌کنم                            بی تو من آوا می‌کنم
من ز گوش رقیه‌ات                   گوشـواره، وا مـی‌کنم

روزش چو شب نیلی، شده آمادۀ سیلی شده

مهلاً مهلا یابن‌الزهرا (2)

آمد از خیمه خواهرت                            تا که گردد دور سرت
ای امـام بی لشکـرم!                   کو عـلمدار لشـکرت؟

کو لاله و کو یاس؟- تو بگو چه شد عباس تو

مهلاً مهلا یابن‌الزهرا (2)

فانوسهای اشک 3 – سیدمحسن حسینی

پیشنهاد به شما : دانلود مداحی ترکی


متن نوحه زنجیرزنی روز عاشورا و شهادت امام حسین (ع) – ذوالجناها سرگشته‌ای

ذوالجناها سرگشته‌ای!                         از چه با خون، تر گشته‌ای؟

تو بگـو بـا زینـب چرا                   بی حسینــم بـرگشته‌ای؟

شمع شب تارم کجاست؟
دلبـر و دلدارم کجاست؟

جانم حسین جانم حسین

ذوالجنـاحا کـو یـار من؟                          تو بگو بـا زینب سخن
خسته‌ای از بس با دهان                   تو کشیدی تیـر از بدن

ای ذوالجناح کو صاحبت؟
مـرکب بگـو کـو راکبت؟

جانم حسین جانم حسین

دلبر و دلدارم کجاست؟                         شمع شب تارم کجاست؟
به کجـا مانده یوسفم؟                   گـرمی بــازارم کجاست؟

دیدی ز خون رنگش زدند
دیدی همـه سنگش زدند

جانم حسین جانم حسین

تـو بگــو اسـب بـاوفـا                         دلبـــرم افتـــاده کجــا
دست و پا گم کردم مگر                   زد حسین من دست و پا

از او سخن با من بگو
از کهنـه پیـراهن بگو

جانم حسین جانم حسین

منِ سـرگــردان، زینبم                         تو ببین در تاب و تبم
تو بگو با من ذوالجناح                   کو حسیـنِ تشنه‌لبم؟

سید و سرورم کجاست
عـزیـز مـادرم کجاست

جانم حسین جانم حسین

فانوسهای اشک 3 – سیدمحسن حسینی


متن نوحه زنجیرزنی روز عاشورا و شهادت امام حسین (ع) – بی‌یار و یاور حسین شهید بی‌سر حسین

بی‌یار و یاور، حسین       شهید بی‌سر، حسین      غریب مادر، حسین

من ایستـادم روبـرویت
فوّاره زد خون از گلویت

واویلتا آه و واویلا

خدای زهرا، خدا          به خاک صحرا، خدا               کنار دریا خدا

حسین را در خون کشیدند
لب تشنه از او سـر بریدند

واویلتا آه و واویلا

ولی داور، علی           ساقی کوثر، علی            امام و رهبر، علی

حقّ تـو را اُمّت ادا کرد
سرحسینت را جدا کرد

واویلتا آه و واویلا

امام مظلوم، حسن     شهید معصوم، حسن     غریب و مسموم حسن

حسین در خون بسته قامت
سـر تــو و زهــرا سـلامت

واویلتا آه و واویلا

زینب کبرا، بیا               عصمت صغرا، بیا                 دختر زهرا بیا

بوسه بزن بوسه دوباره
بـر این گلـوی پاره پاره

واویلتا آه و واویلا

نبی خاتم، بیا             رسول اعظم بیا                  سید عالم، بیا

این لالۀ، پـرپـر، حسین است
این کشتۀ بی‌سر حسین است

واویلتا آه و واویلا

نهضت احساس چه شد؟     باغ گل یاس چه شد؟    حضرت عباس، چه شد؟

در علقمـه جـانش فـدا شد
دو دستش از پیکر جدا شد

واویلتا آه و واویلا

فانوسهای اشک 3 – غلامرضا سازگار

تا اینجا امدی نمیخوای یه امتیاز بدی ؟

امتیاز متوسط 2.8 / 5. تعداد رای: 6

بدون رای تا کنون.اولین کسی باشید که این پست را رتبه بندی می کند

دیدگاه خود را بگذارید